Crea sito

Utenti

5 online
2,214,131 totali

Categorie


Argomenti


Archivi


Libri di fisica

 • Fisica sperimentale
 • Lezioni per Meccanica
 • Esercizi per Meccanica
 • Lezioni per Termodinamica
 • Esercizi per Termodinamica
 • Esercizi per Meccanica e Termodinamica
 • Lezioni per Elettromagnetismo
 • Esercizi per Elettromagnetismo
 • Lezioni per Onde
 • Esercizi per Onde

Codice QR

Maurizio Zani - http://www.mauriziozani.it

Corano

Il Corano è il testo sacro della religione musulmana, ed è strutturato in libri (o sure):

 1. Al-Fâtiha
 2. Al Baqara
 3. Al-‘Imrân
 4. An-Nisâ’
 5. Mâ’ida
 6. Al-An’âm
 7. Al-A’râf
 8. Al-Anfâl
 9. Tauba
 10. Yûnus
 11. Hûd
 12. Yûsuf
 13. Ar-Ra’d
 14. Ibrâhîm
 15. Al-Higr
 16. An-Nahl
 17. Isrâ’
 18. Kahf
 19. Maryam
 20. Tâ-Hâ
 21. Al Anbiyyâ
 22. Al-Hajj
 23. Mu’minûn
 24. An-Nûr
 25. Al Furqân
 26. Ash Shu’arâ’
 27. An-Naml
 28. Al-Qasas
 29. Al ‘Ankabut
 30. Ar-Rum
 31. Luqman
 32. As-Sajda
 33. Al-Ahzab
 34. Saba’
 35. Fatir
 36. Ya Sin
 37. As Saffat
 38. Sad
 39. Az Zumar
 40. Al-Ghafir
 41. Fussilat
 42. Ash Shura
 43. Az Zukhruf
 44. Ad Dukhan
 45. Al Jathiya
 46. Al-‘Ahqaf
 47. Muhammad
 48. Al-Fath
 49. Al Hujurat
 50. Qaf
 51. Adh Dhariyat
 52. At-Tur
 53. An-Najm
 54. Al Qamar
 55. Ar Rahman
 56. Al Waqi’a
 57. Al-Hadid
 58. Al-Mujadala
 59. AI-Hashr
 60. Al-Mumtahana
 61. As-Saff
 62. Al-Juma’a
 63. Al-Munafiqun
 64. At-Taghabun
 65. At-Talaq
 66. At-Tahrim
 67. Al-Mulk
 68. Al-Qalam
 69. Al-Haqqah
 70. Al-Ma’arij
 71. Nuh
 72. Al-Jinn
 73. Al-Muzzammil
 74. Al-Muddaththir
 75. Al-Qiyama
 76. Al-Insan
 77. Al-Mursalat
 78. An-Naba’
 79. An-Nazi’at
 80. ‘Abasa
 81. At-Takwir
 82. Al-Infitar
 83. Al-Mutaffifin
 84. Al-Inshiqaq
 85. Al-Buruj
 86. At-Tariq
 87. Al-A’la
 88. Al-Ghashiya
 89. Al-Fajr
 90. Al-Balad
 91. Ash-Shams
 92. Al-Layl
 93. Ad-Duha
 94. Ash-Sharh
 95. At-Tin
 96. Al-‘Alaq
 97. Al-Qadr
 98. Al-Bayyina
 99. Az-Zalzalah
 100. Al-‘Adiyat
 101. Al-Qari’ah
 102. At-Takathur
 103. Al-‘Asr
 104. Al-Humaza
 105. AI-Fil
 106. Quraysh
 107. Al-Ma’un
 108. Al-Kawthar
 109. Al-Kafirun
 110. An-Nasr
 111. Al-Masad
 112. Al-Ikhlas
 113. Al-Falaq
 114. An-Nas

 

Lascia un commento

Puoi usare questi comandi HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">